• 2000 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo
 • 14 gün içinde iade hakkı
 • Güvenli Alışveriş

Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

 1. TARAFLAR VE KONU

İşbu sözleşmenin konusu, (“ALICI”) ile  Bomonti Ahenk Sok. No:2 34381 Şişli / İstanbul adresinde bulunan KİFİDİS ORTOPEDİ SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş. ("SATICI") www.kifidis.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.kifidis.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvanı        

: KİFİDİS ORTOPEDİ SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş.

Adresi

: Bomonti Ahenk Sok. No:2 34381 Şişli / İstanbul

Telefon

: +90 212 296 83 03

Fax

: +90 212 247 45 67

E-Posta

[email protected]

 

MADDE 3 : ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle faturada ismi geçen kişiye teslim edilecektir.

 

MADDE 4 : TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 7 (yedi) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (On) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağan üstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 5 : ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir.

Fatura aslı gönderilmezse ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydı ile ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir. Ayrıca,  ALICI gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

 

MADDE 6 : SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa Garanti Belgesi ve varsa Kulanım Kılavuzu  ile tesliminden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (Yedi) gün içinde ürün bedelini iade eder.

SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta ürün tedarik edebilir. SATICI, ürünün teslimi ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 7 (yedi) gün içinde iade edilir. Garanti Belgesi ile satılan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti süresi ve şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

 1. ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

  471. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

{URUNKALEMLERI}

Teslimat Adresi

: {TESLIMATADRES} 

Teslim Edilecek Kişi     

: {TESLIMATALICI}

Fatura Adresi

: {FATURAADRES}

Sipariş Tarihi

: {TARIH}


7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim harç gibi ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir.

 

MADDE 8 : ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 9 : ÖDEME PLANI

Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

MADDE 10 : CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcıya Faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürün, 11’nci madde hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.kifidis.com.tr web sitesindeki ALICI tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, üçüncü kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

MADDE 11 : CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibari ile iade edilemeyecek ürünler, son kullanma tarihini geçen ürünler, tek kullanımlık ürünler, hijyen kuralları gereği vücuda direkt temas eden ürünler (her nevi çorap, iç çamaşırı, korse, silikon ürünler vb.), ürünler üzerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Tüm ürünlerin, cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesi için ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır.

 

MADDE 12 : TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir, doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 MADDE 13: Gizlilik

13.1 Taraflar işbu sözleşmenin akdedilmesi ve uygulanması aşamasında vakıf olacakları, sözleşmenin mali ve diğer şartları da dahil olmak üzere, diğer Tarafa ait mali, ticari, teknik, idari, hukuki, uç boyutlu model, teknik resim, malzeme, proses bilgisi, know-how(teknik bilgi), icat, fikri hakları koruma altına alınmış ya da korunmasına ilişkin resmi başvurusu yapılmış bilgi, numune ve prototip ile diğer tüm teknik ve endüstriyel nitelik taşıyan bilgi, teknoloji geliştirme, deneysel çalışma, gelişme, Ar-Ge çalışması, yönerge, yönetmelik, ticaret ve lisanslama ile ilişkili her türlü bilgi ile her türlü yazışma, doküman ve kayıtlar, ürün geliştirme planları ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer Taraf hakkında bildiği veya çalışmalar sırasında öğrendiği, diğer Tarafın veya onun bir yan kuruluşunun veya onların sahip olduğu, yöneticilerinin işleri, hesaplar, mali durumları, mesleki sırlar, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir bilgiyi(“Gizli Bilgi”), bilginin sahibi olan diğer Taraf’ın önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere açıklamamayı, açıklanmasına olanak tanımamayı, iletmemeyi, bunların kısmen veya tamamen kopyalarını çıkarmamayı, dağıtmamayı, basmamayı ve diğer Taraf’ın ilk talebi üzerine bu bilgileri kendilerinde bulunan tüm kopyaları ile birlikte derhal iade etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Herhangi bir nedenle işbu Sözleşme’nin sona ermesi halinde, Bilgiyi Veren Taraf’a ait olan tüm Gizli Bilgi’yi (kopyaları ile birlikte) ve bunları içeren veya bunlara atıf yapan tüm kayıtlar, analizler, hesaplamalar, notlar, diğer evraklar, dokümanlar, yazılımlar, diskler, diğer depolama aygıtları bilgisayar veya herhangi başka bir ortamda bulunan kayıtlar, diğer donanımlar ve bunlara ait her türlü şifre başta olmak üzere her türlü materyali, Bilgi Veren Taraf’a ilgili yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde eksiksiz ve tam olarak iade edeceğini veya Bilgi Veren Taraf’ın yazılı talebi halinde derhal imha edeceğini ve imha ettiğini gösteren belgeyi Bilgi Veren Taraf’a ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Taraflardan herhangi birinin işbu gizlilik taahhüdüne kusuru veya ihmali neticesinde aykırı davranması halinde, tek taraflı olarak sözleşmeyi fesh edebilecek ve Bilgiyi Alan Taraf, Gizli Bilgi’nin korunmasına ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen yükümlülüklerinden herhangi birini, kendi hatası veya ihmali nedeniyle ifa etmezse, meydana gelebilecek zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır.

 

 

Taraflar, işbu teklifin mali ve diğer şartları da dahil olmak üzere, diğer tarafın yazılı izni alınmadan, hakkında bildiği veya çalışmalar sırasında öğrendiği, diğer tarafın, onun bir yan kuruluşunun veya onların sahip olduğu,  yöneticilerinin işleri, hesaplar, mali durumları, mesleki sırlar, faaliyetleri, anlaşmaları, işlemleri veya menfaatlerine ilişkin herhangi bir bilgiyi üçüncü kişilere açıklamamayı veya açıklanmasına olanak tanımamayı, kabul ve taahhüt eder.

 

13.2 Gizli Bilgi Kapsamına Girmeyen İstisnalar

 

13.2.1 Söz konusu bilgiler;

 1. Bilgiyi Alan Tarafça alındıkları/ifşa edildikleri tarihten önce biliniyorsa veya Bilgiyi Veren Taraftan bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum yeterli bir belge ile kanıtlanabiliyorsa, veya
 2. Alındıkları/ifşa edildikleri tarihte kamuya mal olmuş bilgilerse veya Bilgiyi Alan Tarafın hiçbir kusur olmaksızın kamuya daha sonra ifşa edilmişse, veya
 3. Bilgiyi Alan Taraf’ın herhangi bir sır saklama mükellefiyeti altında bulunmadığı bir kaynaktan(üçüncü bir taraftan) elde edilmişse ve bu durum yeterli bir belge ile kanıtlanabiliyorsa, veya
 4. Yayınlanmaları veya kullanılmaları Bilgiyi Veren Tarafın yazılı izni ile onaylanmış bilgilerse, veya
 5. Bilgiyi Alan Taraf’a işbu Sözleşme’nin feshedilmesinden veya sona ermesinden sonra gönderilmişse, veya
 6. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gerekmesi halinde,

Madde 4.1’de tanımlanan “Gizli Bilgi” kapsamında olmayacaktır.

 

13.2.2 Bilgiyi Alan Taraf, ifşa etmek durumunda kaldığı bilginin ifşası ile ilgili olarak ilgili yasal mevduat izin verdiği ölçüde ve sürece, Bilgiyi Veren Taraf’ı ifşanın yapılmasından itibaren derhal bilgilendireceğini; mahkeme kararı, idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken Gizli Bilgi’nin sadece bilinmesi gereken kısmını paylaşacağını, konuyla ilgisi olmayan kısımları koruma yükümlülüğünün devam edeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

13.3 İşbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlalde bulunan Taraf, karşı Taraf’ın tüm zarar ve ziyanını karşılamayı ve buna ek olarak karşı Taraf’a, Gizli Bilgilerini Sözleşme’ye aykırı biçimde açıklanması sebebiyle, uğrayacağı zararlara ek ve bunlardan bağımsız olarak ayrıca (*) TL cezai şart ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 14: VERİLERİN KORUNMASI

14.1. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Korunması Kanunu ve sair mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer düzenlemeler(hepsi birlikte “Mevzuat”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür.

 

14.2. Taraflar kendisine aktarılan gerçek kişilere ait her türlü bilginin Kişisel Veri olduğunu, bu verileri Mevzuat ve aralarındaki sözleşmesel ilişki kapsamında, yalnızca mevcut ve/veya kurulacak olan Sözleşme amacı ile sınırlı olacak işleyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Kişisel Veriler’in Sözleşme amacı dışında herhangi bir şekilde işlenmesi, diğer Taraf’ın konuya ilişkin ön yazılı onayına tabi olacaktır. Kendisine aktarılan Kişisel Veriler’in yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı, Taraflar arasında aksi yönde bir yazılı mutabakat saülanmadığı sürece yasaktır.

 

14.3. Taraflar, kendisine aktarılan Kişisel Veriler’e gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini önlemekle ve Kişisel Veriler’in kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde gerekli önlemleri almakla işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda personelini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür.

14.4. Her bir Taraf, yasal saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı diğer Taraf’a imza karşılığı teslim edecek ve kendi nezdindeki kayıtları silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 

14.5. Taraflardan her biri, Sözleşme kapsamında işledikleri Kişisel Veriler bakımından Kişisel Verileri Koruma Kurulu denetimine tabi olduklarını kabul ve beyan etmektedirler. Taraflar, söz konusu denetim hakkını iş akışlarını etkilememek kaydıyla bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabilecektir. Söz konusu denetimler neticesinde Taraflar’dan birinin Kişisel Veriler’e ilişkin yükümlülüklerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, ilgili denetim masrafları, yükümlülüklerine aykırı davranan Tarafça üstlenilecektir.

 

14.6. İşbu madde Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

14.7. Taraflar’dan herhangi birinin, işbu Sözleşme hükümlerinin ihlali de dahil olmak üzere, karşı Taraf’tan kaynaklanan nedenlerle zarara uğraması, yasal bir yaptırıma tabi tutulması ya da ilgili kişinin zararı dahil olmak üzere herhangi bir zararı tazminle yükümlü tutulması halinde, söz konusu tutarlara ilişkin olarak karşı Taraf’a rücu hakkı saklıdır.

 

MADDE 13 : YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerinde olan durumlarda, İstanbul Tüketici Mahkemeleri , Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı durumlarda İstanbul Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 14 : YÜRÜRLÜK

www.kifidis.com.tr web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin, ALICI tarafından okunduğu ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.